Coënzym Q10 mogelijk zinvol bij gehoorverlies

Suppletie met coënzym Q10 heeft een positief effect bij sensori-neuraal gehoorverlies. Dit type gehoorverlies wordt veroorzaakt door een stoornis in de gehoorzenuwen, in de hersenen of het binnenoor.

In de periode van augustus 2007 tot oktober 2008 werden 120 patiënten geselecteerd waarbij plotseling sensori-neuraal gehoorverlies optrad. De eerste 60 patiënten werden gedurende 2 weken behandeld met corticosteroïden en werden 5 dagen in het ziekenhuis opgenomen (controlegroep). De andere 60 patiënten kregen naast deze corticosteroïdenbehandeling gedurende 2 weken 3 maal daags 200 mg coënzym Q10-suppletie (suppletiegroep). Het gehoor werd getest met behulp van een toontest en een test waarbij de persoon niet alleen de woorden goed moest horen, maar ze ook correct moest identificeren. Het percentage woorden dat correct wordt geïnterpreteerd is de zogenaamde ‘speech discrimination score’.

Voor aanvang van de behandeling en na 3 maanden werden beide testen afgenomen. Het gehoor verbeterde bij 90 van de 120 patiënten (75%). In de coënzym Q10-groep (47 patiënten) was het percentage waarbij het gehoor verbeterde 78% hoger dan in de controlegroep (72%; 43 patiënten). Het verschil was echter niet significant. Daarentegen hadden de personen in de suppletiegroep een significant betere 'speech discrimination score'. De onderzoekers concluderen dat coënzym Q10 een gunstig effect kan hebben bij personen met sensori-neuraal gehoorverlies.

Bron: Ahn JH, Yoo MH, [..], Yoon TH. Coenzyme Q10 in combination with steroid therapy for treatment of sudden sensorineural hearing loss: a controlled prospective study. Clin Otolaryngol 2010; 35(6):486-9

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.