Relatie ADHD en voeding

In de INCA-(Impact of Nutrition on Children with ADHD) studie van het ADHD Onderzoekscentrum in Eindhoven is gebleken dat symptomen en gedrag van kinderen met ADHD gunstig worden beïnvloed met een eliminatiedieet: het Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet (PVG-dieet). De resultaten van het onderzoek zijn geplaatst in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Conclusies die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen wijzen op een relatie tussen voeding en ADHD. Er zou dan niet altijd sprake zijn van een voedselallergie maar gaan om voedsel-intolerantie of pseudo-allergie. Dit is slecht nieuws voor de farmaceutische industrie waar jaarlijks miljarden omgaan om ADHD te medicaliseren. Het onderzoek van Drs. Lidy Pelsser heeft aangetoond dat onder deskundige begeleiding het zinvol is het Restricted Elimination Diet (RED) standaard toe te passen bij kinderen met ADHD en/of ODD om overgevoeligheid voor bepaalde voedingsstoffen vast te stellen.

Tegelijkertijd toont het onderzoek aan dat het niet zinvol is om met behulp van IgG-bloedonderzoek uit te sluiten om welke voedingsmiddelen het gaat. Hoewel door de orthomoleculaire visie al veel bekend is over de relatie voeding en gedrag(stoornissen) is toch door dit reguliere onderzoek de toon gezet om met behulp van wetenschappelijk getoetste protocollen duidelijkheid te krijgen over de invloed van voeding en andere omgevingsfactoren op gedrag(problemen) bij kinderen.

Zie voor meer informatie over het dieet en onderzoek: www.incastudie.nl.

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.