Magnesium verhoogt overlevingskans bij hart en vaatziekten

In de studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Atherosclerosis’ in april van dit jaar, is van ruim 58.000 gezonde Japanse mannen en vrouwen tussen de 40 en 79 jaar de magnesiuminname bepaald, evenals het aantal sterfgevallen ten gevolge van hart- en vaataandoeningen. Om de magnesiuminname te meten is door de deelnemers een gevalideerde voedselfrequentie-vragenlijst ingevuld. De steekproef was onderdeel van de Japanese Collaborative Cohort (JACC) Study.

Gedurende de follow-up periode zijn in totaal 2.690 deelnemers overleden ten gevolge van hart- en vaatziekten. Bij 1.227 van deze overledenen was een beroerte de doodsoorzaak en in 557 gevallen was dat een coronaire hartaandoening. De inname van magnesium met de voeding bleek omgekeerd gerelateerd aan overlijden ten gevolge van (ischemische) beroertes, coronaire hartaandoeningen, hartfalen en de totale aanwezigheid van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Uit analyse van de resultaten bleek dat het risico op overlijden ten gevolge van alle soorten hart- en vaataandoeningen met gemiddeld 50% was verlaagd bij de personen die met de voeding het meeste magnesium innamen..

De onderzoekers stellen dat de voordelen van magnesium met betrekking tot het hart en de bloedvaten plausibel zijn, aangezien er een goed onderbouwde relatie bestaat tussen magnesium en een verbeterde bloeddruk. Een meta-analyse, gepubliceerd in het ‘European Journal of Clinical Nutrition’ bevestigt dit. Magnesium is tevens in staat om een onregelmatige hartslag beter te reguleren en ontstekingen te onderdrukken. Magnesium uit de voeding is met name afkomstig uit groene bladgroenten, vlees, zetmeel, granen, noten en melk.

Zhang W et al: Associations of dietary magnesium intake with mortality from cardiovascular disease: the JACC study; Atherosclerosis 221(2):587-595, 2012. PMID 22341866.

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.