Resveratrol mogelijk gunstig bij insulineresistentie

Het verband tussen resveratrol en insulinegevoeligheid bij mensen is nog niet eerder in wetenschappelijk onderzoek aangetoond en heeft vooral potenties voor mensen met insulineresistentie en type II-diabetes.

Type II-diabetes wordt onder andere gekenmerkt door een verhoogde insulineresistentie, waardoor glucose minder goed wordt opgenomen in de lichaamscellen. Hierdoor worden de bloedglucosespiegels te hoog en kan schade ontstaan aan (kleine) bloedvaatjes. De zuurstofvoorziening naar achterliggende weefsels kan vervolgens in het gedrang komen. Het is algemeen aanvaard dat oxidatieve schade een belangrijke promotor is voor het ontstaan van insulineresistentie.

Resveratrol is een polyfenol dat veel voorkomt in druiven en rode wijn en beschikt over sterke anti-oxidatieve eigenschappen. Het is al langer bekend dat resveratrol gunstige effecten heeft. Zo worden er positieve cardiovasculaire effecten beschreven en blijkt resveratrol een anti-inflammatroire werking te hebben. In de betreffende studie werden 19 mensen met type II-diabetes willekeurig ingedeeld in een groep die gedurende vier weken een laaggedoseerd resveratrol-supplement ontving (tweemaal daags 5 mg) of in een groep die een placebo-supplement kreeg. Na deze vier weken werd in de groep die resveratrol kreeg een significant lagere insulineresistentie gevonden dan bij de mensen in de placebogroep.

De precieze werking van resveratrol in dit verband is nog niet bekend. Onderzoekers verwachten dat het mechanisme te maken heeft met de anti-oxidatieve activiteit van resveratrol, aangezien insulineresistentie voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt door oxidatieve schade. Deze vermindering in oxidatieve schade door resveratrol kan vervolgens leiden tot een efficiëntere insulinewerking via de zgn. Akt-route. Resveratrol lijkt het vermogen te hebben om het intracellulaire en insuline-afhankelijke eiwit Akt te fosforyleren. Gefosforyleerd Akt bevordert de opname van glucose in cellen.

Deze onderzoeksresultaten kunnen wellicht aanleiding geven tot het toepassen van resveratrol-suppletie bij mensen met het metabool syndroom, insulineresistentie en type II-diabetes. Vervolgonderzoek naar deze relatie zou er op termijn voor kunnen zorgen dat het gebruik van resveratrol in het behandelprotocol van type II-diabetes wordt opgenomen. Daarnaast dragen de resultaten bij tot een beter begrip van de achterliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van insulineresistentie en oxidatieve schade.

Brasnyo P et al: ‘Resveratrol improves insulin sensitivity, reduces oxidative stress and activates the Akt pathway in type 2 diabetic patients’; British Journal of Nutrition, 9 maart 2011 (Epub ahead of print). (Bron: side soe)

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.