Het belang van een goede darmflora bij zwaarlijvigheid

De onderzoekers [1] wilden met deze studie de langetermijneffecten van de darmflora op het lichaamsgewicht en het lichaamsvetpercentage in kaart brengen bij het gebruik van een hoogcalorische voeding. Eerdere onderzoeken hadden al uitgewezen dat er een verband bestaat tussen de darmflora en zwaarlijvigheid [2-6]. Een verstoring van de darmflora, bijvoorbeeld ten gevolge van antibioticagebruik, kan zorgen voor een verandering in het metabolisme.

Omdat de samenstelling van de darmflora voor het belangrijkste deel wordt bepaald tijdens en vlak na de geboorte, volgden in het onderzoek ratten gedurende de zwangerschap en lactatie en de jongen tijdens de eerste 6 maanden een hoogcalorisch dieet. Hierbij werden drie experimentele groepen gevormd. De eerste groep kreeg een probioticum met Lactobacillus plantarum (Lp), de tweede groep kreeg een product met niet pathogene strengen van Escherichia coli (Ec) en de derde groep diende als controlegroep en werd niet gesuppleerd.

Lp maakt deel uit van de (menselijke) gezonde darmflora, verbetert de bacteriële diversiteit in de darm en heeft verschillende gezondheidsbevorderende effecten. De niet pathogene strengen van Ec kunnen bij kinderen en ouderen de darmflora gaan domineren en ontstekingsreacties stimuleren door middel van de expressie van lipopolysacchariden (LPS) op hun membranen. Aangetoond is dat LPS in het bloed een beginpunt is voor insulineresistentie en zwaarlijvigheid [7]. Een vetrijk voedingspatroon veroorzaakt een toename van LPS-dragende bacteriën in de darm en de verplaatsing van LPS naar de bloedbaan [6]. De nakomelingen in de groep ratten die Lp kregen, hadden een lager lichaamsgewicht (7,47 g) in vergelijking met de ratten die Ec kregen (9,65 g). De controlegroep zat hier tussenin (8,15 g). Ook hadden de nakomelingen met Lp significant minder gewichtstoename en minder vetweefsel dan de groep met Ec of de controlegroep. Het aantal slechte darmbacteriën (enterobacteriën) was in de Ec-groep significant hoger dan in de groep die Lp kregen. Enterobacteriën bezitten net als Ec LPS op hun membranen en kunnen hierdoor bijdragen aan meer ontstekingsreacties en insulineresistentie. Uit het onderzoek bleek ook dat het aantal enterobacteriën correleert met het lichaamsgewicht: hoe meer enterobacteriën, des te hoger het lichaamsgewicht. Ook de totale diversiteit aan darmbacteriën was in de Ec-groep geringer dan in de controlegroep en in de Lp-groep. Een grote diversiteit aan darmbacteriën wijst op een gezonde balans in de darmflora.

Uit dit onderzoek blijkt dat suppletie met Lactobacillus plantarum gunstige langetermijneffecten kan hebben op de samenstelling van de darmflora, het gewichtsverloop en het vetpercentage. Meer onderzoek is nodig om de resultaten ook te kunnen betrekken op mensen, maar de uitkomsten van dit onderzoek zijn al veelzeggend. Dat de darmflora en de eetgewoonten voor een zeer belangrijk deel worden bepaald in de eerste levensjaren, betekent dat interventie ook in deze periode het meest nuttig zal zijn. Mensen met een calorie- en vetrijk eetpatroon doen er dus goed aan hun darmflora op orde te hebben. En dat geldt zeker voor zwangeren, aangezien zij op deze manier de baby in ieder geval een gezonde darmflora meegeven.

1. Karlsson CL et al: Effects on weight gain and gut microbiota in rats given bacterial supplements and a high-energy-dense diet from fetal life through to 6 months of age; Br. J. Nutr. 30 maart 2011 [Epub ahead of print].
2. Bäckhed F et al: The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage; Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(44):15718-15723, 2004.
3. Ley RE et al: Obesity alters gut microbial ecology; Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102(31):11070-11075, 2005.
4. Ley RE et al: Microbial ecoloby: human gut microbes associated with obesity; Nature 444(7122):1022-1023, 2006.
5. Turnbaugh PJ et al: A core gut microbiome in obese and lean twins; Nature 457(7228):480-484, 2009.
6. Cani PD et al: Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat diet-induced obesity and diabetes in mice; Diabetes 57(6):1470-1481, 2008.
7. Cani PD et al: Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance; Diabetes 56(7):1761-1772, 2007. (Bron: side SOE)

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.