Kersensap bevordert de slaap

Het effect van kersensap op de nachtrust blijkt uit een onderzoek van de Britse Northumbria University, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de online versie van het tijdschrift ‘European Journal of Nutrition’.

In het onderzoek dronken 20 gezonde vrijwilligers een week lang tweemaal daags 30 ml kersensap van de Montmorency kers of een placebodrank. De Montmorency kers is een zure kers die voorkomt in de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. De kers is zeer populair in de Verenigde Staten en wordt veel gebruikt in ‘cherry pies’ en jams, maar wordt ook in gedroogde vorm en als sap verkocht.

Voorafgaand en tijdens het onderzoek werden urinemonsters verzameld om het gehalte aan melatonine te bepalen. Melatonine is het belangrijkste hormoon dat de slaap en het dag-nachtritme reguleert. Verder droegen de deelnemers een actigraaf, een soort horloge dat de bewegingsactiviteit en de lichtintensiteit meet. Het aantal bewegingen vertegenwoordigt de lichaamsactiviteit en wordt per tijdseenheid in het geheugen van de actigraaf opgeslagen. Computeranalyse van deze opgeslagen data geeft belangrijke informatie over het dag- en nachtritme. Daarnaast hielden de deelnemers een dagboek bij met hun slaappatroon.

De resultaten wezen uit dat wanneer de deelnemers een week lang het kersensap dronken, het melatonineniveau in de urine significant was verhoogd met 15-16% in vergelijking met de controlegroep. Verder bleek dat de deelnemers die het kersensap dronken gemiddeld 15 minuten langer in bed bleven, gemiddeld 25 minuten langer sliepen, en de ‘slaap efficiency’, een maatstaf voor de slaapkwaliteit, ook met 5-6% was verbeterd. Vergeleken met de normale slaapgewoonten voor de studie en met de placebogroep, rapporteerden de kersensap-drinkers ook minder dutjes overdag.

Nog niet eerder zijn deze eigenschappen van de Montmorency kers in onderzoek aangetoond. De oplossing van slaapproblemen met natuurlijke middelen lijkt hiermee een stukje dichterbij gekomen. Dit onderzoek geeft dan ook meer duidelijkheid over de (belangrijke) relatie tussen hoe we slapen en wat we consumeren.

Howatsen G et al: Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality; Eur. J. Nutr. 30 oktober 2011 (Epub ahead of print). (Bron: side SOE)

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.