Waterkers tegen oxidatieve schade door sport

Het is al langer bekend dat anti-oxidanten het lichaam kunnen beschermen tegen oxidatieve schade ten gevolge van lichamelijk inspanning. Vaak zijn hoge doseringen nodig voor een meetbaar effect.

Waterkers blijkt ook een grote anti-oxidatieve capaciteit te hebben. Verschillende componenten uit waterkers, waaronder bèta-caroteen en alfa-tocoferol, kunnen mogelijk bescherming bieden tegen de door lichamelijke inspanning veroorzaakte oxidatieve stress. Bij grote lichamelijke inspanning is er schade waarneembaar in het DNA en is er een verhoogde lipide peroxidatie.

In de betreffende studie, deze maand gepubliceerd in het ‘British Journal of Nutrition’, werd onderzocht of acute suppletie met waterkers (consumptie 2 uur voor inspanning) en chronische suppletie (gedurende 8 weken) de door inspanning veroorzaakte oxidatieve stress kan verminderen. Tien mannen met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en een gemiddeld gewicht van 74 kg kregen gedurende 8 weken een waterkerssupplement. De volgende 8 weken kregen de mannen geen supplement en werden de controlemetingen uitgevoerd. Vervolgens gingen de mannen over op de acute suppletiefase waarbij zij 2 uur voor inspanning een waterkerssupplement kregen. Ook hierbij werden de resultaten vergeleken met controlemetingen waarbij geen suppletie werd gegeven.

Op verschillende momenten tijdens de studie werd bloed afgenomen om de oxidatieve schade te kunnen meten. De meetmomenten waren voorafgaand aan de studie, voorafgaand aan de inspanning en tijdens de inspanning. De lichamelijke inspanning bestond uit een in intensiteit oplopende inspanningstest waarbij de proefpersonen door moesten gaan totdat zij aangaven ‘uitgeput’ te zijn. Deze test werd uitgevoerd na zowel de chronische als de acute en de controlefase. In het bloed werd gemeten in hoeverre er sprake was van een verhoging van DNA-schade en lipide peroxidatie ten gevolge van de inspanning. Bij de groepen met acute en chronische suppletie werd er, na de inspanningstest, significant minder DNA-schade aangetoond en was er minder stapeling van waterstofperoxide en lipide peroxidatie in vergelijking met de controlegroep. Tevens werd er in de acute en chronische suppletiegroepen een duidelijke toename geconstateerd van de belangrijkste vetoplosbare anti-oxidanten (alfa-tocoferol, gamma-tocofereol en xanthofyl).

Deze resultaten suggereren dat korte- en langetermijn waterkerssuppletie potentiële anti-oxidatieve stress en schade (DNA-schade en lipide peroxidatie) na uitputtende training kan verminderen. Verder onderzoek is echter nodig om de resultaten te bevestigen.

Fogarty MC et al: Acute and chronic watercress supplementation attenuates exercise-induced peripheral mononuclear cell DNA damage and lipid peroxidation; British Journal of Nutrition, FirstView Article: 1-9, 5 april 2012 [Epub ahead of print]. PMID 22475430. (Bron: side SOE).

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.