Halvering hartsterfte door selenium en Q10

Suppletie van selenium in combinatie met coënzym Q10 leidt tot een sterke daling van de mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen.

In de vijf jaar durende prospectieve cohortstudie kregen 443 proefpersonen een supplement met 200 mcg selenium en 200 mg coënzym Q10 of een placebo. De personen waren bij aanvang in de leeftijd van 70 tot 88 jaar. Halfjaarlijks werd een ECG gemaakt en de concentratie van NT-proBNP (indicatie voor hartfalen) bepaald.
In de suppletiegroep werd een significante afname van cardiovasculaire sterfte gezien in vergelijking met de placebogroep (6% versus 13%). De concentratie van NT-proBNP was in de suppletiegroep significant lager dan in de placebogroep. Ook bleek aan de hand van de ECG’s dat de hartfunctie bij de proefpersonen in de suppletiegroep beter was dan bij de personen in de placebogroep.

Suppletie met selenium in combinatie met coënzym Q10 (selenium is noodzakelijk voor de regeneratie van Q10) leidt tot een halvering van het cardiovasculaire sterfterisico. De positieve effecten waren tevens zichtbaar door een verbetering van de NT-proBNP concentraties en ECG’s.

Alehagen U, Johansson P, [..], Dahlström U. Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. Int J Cardiol 2012 (Bron: side Ortho institute)

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.