Multi gunstig voor kankerpreventie

De Physician’s Health Study II is een grootschalig onderzoeksproject dat in 1997 is gestart met als doel het in kaart brengen van de mogelijke voor- en nadelen van vitamine C, vitamine E en een multi bij de preventie van hart- en vaatziekten, kanker, cognitieve achteruitgang en leeftijdsgerelateerde oogaandoeningen. Aan deze gerandomiseerde dubbelblind placebogecontroleerde interventiestudie namen 14.641 Amerikaanse artsen, allen man, van 50 jaar en ouder (gemiddelde leeftijd: 64 jaar) deel. In het onlangs verschenen rapport zijn de resultaten gepubliceerd van het dagelijks gebruik van een multi op het ontstaan van kanker in het algemeen (met uitzondering van non-melanonma huidkanker) en enkele locatiespecifieke kankersoorten.

Gedurende gemiddeld 11,2 jaar namen de artsen dagelijks een multipreparaat of een placebo. In die periode werd bij 2.669 deelnemers kanker geconstateerd. In vergelijking met placebo was het risico om kanker te krijgen in de groep die het multipreparaat gebruikte bescheiden maar significant lager: -8%. Voor de locatiespecifieke soorten van kanker werd geen significant verschil gevonden. Ten aanzien van de totale sterfte aan kanker werd een statistisch niet-significante vermindering van 12% in de multigroep vastgesteld (403 tegenover 456 sterfgevallen in de placebogroep). Onder de deelnemers bevond zich ook een groep van 1.312 artsen die voor het begin van de studie al eens kanker hadden gehad. In deze groep werd voor het gebruik van een multi een vermindering van 27% op het ontstaan van kanker gevonden in vergelijking met placebo. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het slechts een klein aantal gevallen betrof (95 inde multigroep en126 inde placebogroep).

De meeste mensen gebruiken een multipreparaat als aanvulling op de voeding om tekorten aan nutriënten te voorkomen en voor hun algehele gezondheid. Volgens de onderzoekers laten de resultaten van deze studie zien dat met name mannen van middelbare en oudere leeftijd profijt zouden kunnen hebben van het langdurig dagelijks gebruik van een multipreparaat om de kans op kanker iets te verkleinen.

In een reactie op het onderzoek geeft prof. Balz Frei van het Linus Pauling Institute aan dat een verlaging van 8% in het aantal gevallen van kanker helemaal niet zo bescheiden is als door de onderzoekers wordt gesteld. Per jaar komen er alleen al in de V.S. 1,6 miljoen nieuwe kankerpatiënten bij; een 8% vermindering zou neerkomen op jaarlijks bijna 130.000 gevallen van kanker minder. En navenant minder kosten voor de gezondheidszorg en vooral ook minder menselijk leed.

Gaziano JM et al: Multivitamins in the prevention of cancer in men: The Physician’s Health Study II randomized controlled trial; JAMA 308(19), 17 oktober 2012 [Epub ahead of print]. Daniells S: Multivitamin supplements may cut cancer risk: JAMA paper; nutraingredients.com, 17 oktober 2012. (25-10-12) (Bron: side SOE).

mbog 736tllogo batc footerOnze praktijk is aangesloten bij de beroepsverenigingen MBOG en BATC.